Skip to content

D’CSV Rammerich stellt Iech hei hir Memberen am Gemengerot kuerz vir.

Merci fir Äert Vertrauen bei den Gemengewalen 2023 !

Myriam Binck, Bourgmestre

Bauer a Liewensmëttelproduzentin, Eischt

Bestued a Mamm vu dräi Kanner

Politesch Mandater: Kanton Réiden, SIDEN, Réidener Museksschoul, LEADER

Hobbien: Laafen, Gaart an Déieren

Politesch Ressorten/Interessen: Veräins- a Gemengeliewen, Famill, Schoul, Gemengeplanung

Mike Bolmer, Schäffe

Fonctionnaire, Houltz

Zwee Kanner

Politesch Mandater:  SIGI, Réidener Kanton an Réidener Museksschoul

Hobbien: Aal Trakteren, Musek

Politesch Ressorten/Interessen: Kultur, staark an sozialt Veräinsliewen

Sonja Kettmann, Schäffin

Enseignante (Chargée de Cours), Pärel

Bestued, Mamm vu zwee Meedercher

Politesch Mandater: Gemengeconseillère, Präsidentin Integratiounskommissioun, Member Schoulkommissioun, Member vum Büro vu der Réidener Museksschoul, Member CA Sportskrees Atert a Crèche “A Butzen”, Représentante CNFL

Hobbien: Musek, Konscht a Liesen, Kanner- a Juegendkateches

Politesch Ressorten/Interessen: Sozial Themen, Kultur, Nohaltigkeet, Tourismus a Bildung

Christophe Heymes

Strategieberoder, Hueschtert

Jonggesell

Politesch Mandater: Member Kulturkommissioun

Hobbien: Nei Technologien, Autoen an Schwammen

Politesch Ressorten/Interessen: Finanzen, Logement, Kultur- a Veräinsliewen, Gemengeplanung

Isabelle Berg-Bâlon

Employée privée, Houltz

Bestued a Mamm vu dräi Kanner

Hobbien: Natur, Musek, Reesen

Politesch Ressorten/Interessen: Jugend, Bildung, Hausaufgabenhëllef, attraktiv Veräins- a Gemengeliewen

Jacques Huberty

Fonctionnaire, Bilschdref

Bestued, zwee Kanner

Hobbien: Fussball a Fëschen

Politesch Ressorten/Interessen: Jugend, Sport, Nohaltigkeet, Veràins- a Gemengeliewen