Skip to content

Meet & Greet mat de kandidaten vum norden den 28.09.2023 zu rammerich

Gutt besucht war den Meet & Greet vum Team Norden. D’Kandidaten hunn sich an hier Themen virgestallt an duerno gouf bei engem Patt nach nogelauschtert an diskutéiert.

(c) Fotoen Charles Reiser

Beitrag deelen