Pierre Pletschette
, Ouvrier Ponts et Chaussée, Perlé
Pierre Pletschette

Engagéiert an zwee Veräiner, am Comité vum FC Les Ardoisiers Perlé an Präsident bei den Ardenner Frënn Bigonville, ass et mer och wichteg fir d’Veräiner aus der ganzer Gemeng ze enerstëtzen. Sou dat all Veräin an Zukunft nach besteet.

Bei den Ardenner Frënn Bigonville, nit just Präsident mee och ganz vill an der Natur als Marcheur ennerwee, soll Proprietéit och eng wichteg Roll an eiser Gemeng spillen.