Myriam Binck
30, Agricultrice, Eschette
Myriam Binck
Ech sinn Haaptberufflech Bauer,
bestuet, a Mam vun 2 klenge Kanner.

Ech sinn ënnert anerem aktiv
Member an der Klimakommissioun  (resp. KlimaTeam),
bei der Jongbaueren a Landjugend Zenter a.s.b.l.,
a beim Päreler Second-Hand a.s.b.l.

Doriwwer eraus ginn ech gär an de Wantersport oder lafen.

Duerch mäi Beruff sinn ech enk verbonne mat den Themen Ëmwelt an Natur. An deen 2 Beräicher wäert ech mech asetze fir Responsabel an Nohalteg domat ëmzegoen, sou dass och die folgend Generatioune Fräiheet an der Natur genéisse kennen. Ech sëtze mech a fir Gläichgewiicht tëscht der aktiver Säit, déi  all Dag mat der Natur/Ëmwelt musse schaffen, an der passiver Säit, déi an der Natur hiren Ausgläich zum Alldag sichen.

Duerfliewen huet e grousse Stellewäert fir mech, wou eng gutt Liewensqualitéit a bezuelbare Wunnraum an all eisen Dierfer muss garantéiert sinn. Zesummeliewe vun Jonk an Aal, Chancë fir Handwierk a Commerce, alles Dat muss ënnerstëtzt gi fir sou eent attraktiv Duerfliewe kennen ze erméiglechen. Ech wäert probéiere jidderengem sou Gutt wei méiglech nozelauschteren a mat Rot an Dot zur Säit ze stoen.

Mir brauchen eng oppen, flott an transparent Gemeng fir all ons Bierger an Entreprisen.

Dofir wielt den 8. Oktober mech mat der CSV Lescht 3.