Mike Bolmer
37, Employé laboratoire, Holtz
Mike Bolmer
President Fanfanfre Holtz
Kaissier CSV-Rammerich
Conseiller an der Rammericher Gemeng
Member beim SIGI

Fir eng biergerno, frendlech a lieweg Gemeng.